Contactgegevens
Stichting Licht op Papua
Reeweg Oost 101
3312 CL Dordrecht
06-81914525

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

A.J. (Arian) de Heer
voorzitter

J.T. (Hans) Nieuwland
secretaris/penningmeester

G.E. (Gerben) van Beek
lid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van eventuele onkosten die voortvloeien uit hun functie.

Bankgegevens
NL74RABO0144486431 t.n.v. Stichting Licht op Papua (familie Van Burg)

De stichting Licht op Papua is een zogenoemde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Overige gegevens
RSIN/Fiscaal nummer: 821904930

Verdere gegevens van de stichting zijn opgenomen in het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.