Contact

Stichting Licht op Papua

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Arian de Heer
voorzitter

Hans Nieuwland
secretaris/penningmeester

Gerben van Beek
lid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van eventuele onkosten die voortvloeien uit hun functie.

Contactgegevens:
Reeweg Oost 101
3312 CL Dordrecht
06-81914525
info@lichtoppapua.nl

Stichting Licht op Papua heeft een ANBI-status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Familie Van Burg: NL74 RABO 0144 4864 31 t.n.v. Stichting Licht op Papua

KvK 32167150
RSIN/Fiscaal nummer 821904930