Beleidsplan en jaarverslagen

Beleidsplan
Het beleidsplan van de stichting Licht op Papua kunt u hier downloaden.

Jaarverslagen
Hieronder kunt u het jaarverslag over 2021 downloaden:

Jaarverslag 2021 Licht op Papua

Oudere jaarverslagen zijn opvraagbaar via info@lichtoppapua.nl.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Het ingevulde standaardformulier van de Belastingdienst vanwege de publicatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) is hier te downloaden.